JARINGAN | FAKULTI SAINS

» JARINGAN

JARINGAN

Menyelaras jalinan UPM dengan Industri dan Komuniti dalam usaha memperkukuhkan fungsi Pengajaran dan Pembelajaran, Penyelidikan dan Pengembangan Universiti yang menjadi teras kepada moto ‘Berilmu Berbakti’ dan selari dengan keperluan semasa negara. Penglibatan industri dan komuniti dapat memudahkan perkongsian dan penyebaran ilmu bagi kebaikan masyarakat khususnya dan untuk pembangunan negara secara amnya.

 

Dalam usaha mendukung matlamat UPM untuk menjadi Universiti tersohor yang sentiasa memberikan...selanjutnya...
Proses MoU/MoA ini bertujuan untuk memberi penerangan kepada semua Pusat Tanggungjawab berkenaan...selanjutnya...
PELAPORAN DALAM SISTEM HISTAF Pelaporan bagi jaringan industri dan komuniti dikumpul menerusi...selanjutnya...
BWDeNAs:13:53