Pengajian Siswazah | FAKULTI SAINS
» AKADEMIK » Pengajian Siswazah

Pengajian Siswazah

Pengajian Siswazah

a) Menggubal dan menaik taraf program siswazah fakulti
b) Mempromosikan program pascasiswazah
c) Menyelaras urusan program dan aktiviti pascasiswazah di fakulti


PELAJAR BERGRADUAT 2013-2018

Tahun

Jumlah Pelajar
  Bergraduat (PhD)

GOT

( Graduate On Time)

2013

42

7

2014

24

10

2015

34

7

2016

37

9

2017

57

16

2018

59

37

Kemaskini:: 10/07/2019 [jivan]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566710681