Pengajian Siswazah | FAKULTI SAINS
» AKADEMIK » Pengajian Siswazah » Pengajian Siswazah

Pengajian Siswazah

 

PROGRAM PASCASISWAZAH

Fakulti menawarkan tiga program pascasiswazah:

Doktor Falsafah
Sarjana Sains
Master Statistik Gunaan

SARJANA SAINS DAN DOKTOR FALSAFAH

Program Sarjana Sains (MS) dan Doktor Falsafah (Ph.D.) direka untuk memberikan calon pengetahuan asas yang kukuh dalam bidang sains asas oleh kursus dan kajian mendalam masalah penyelidikan tertentu. Bagi calon ijazah Sarjana Sains atau Doktor Falsafah hendaklah mengikuti kursus penyelidikan di bawah penyeliaan langsung staf akademik di Fakulti. Calon mesti membentangkan tesis mengenai topik yang berkaitan dengan bidang pengajian yang hendaklah merangkumi hasil penyelidikan asal dan mesti memberi keterangan pada tahap yang tinggi kesarjanaan. 

Pelajar perlu memenuhi keperluan kredit  dengan mengambil kursus yang berkaitan dengan bidang pengajian mereka.  Sekurang-kurangnya 6 kredit diperlukan untuk MS dan 9 kredit untuk PhD.

MASTER STATISTIK GUNAAN

Master Statistik Gunaan adalah program pascasiswazah 40 kredit melalui kursus kerja termasuk 6 kredit mini projek.


Objektif program ini adalah untuk melahirkan graduan yang berpengetahuan dan mahir dalam statistik dan juga menawarkan peluang untuk pengajian lanjutan dan pembangunan kerjaya dalam bidang statistik. Ia menawarkan kurikulum yang menyediakan pendekatan yang seimbang untuk latihan dan pendidikan profesional statistik. Program ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan lanjutan dan kepakaran profesional melalui kursus dan permohonan. Ia mendedahkan mereka kepada perkembangan terkini dalam bidang Statistik Gunaan. Graduan dari bidang ini boleh mempunyai peluang kerjaya dalam bidang perancangan, pengurusan, penyelidikan, akademik dan industri yang berkaitan. Pelajar yang mengikuti Ijazah Sarjana Statistik Gunaan boleh melengkapkan program dalam tempoh sekurang-kurangnya satu tahun dan tempoh maksimum tiga tahun. Berikut adalah struktur pengajian bagi Master Statistik Gunaan:

 

Semester 1 

Kursus Wajib         

6 kredit

Kursus Elektif                 

9 kredit

Semester 2

Kursus Wajib

6 kredit

Kursus Elektif                 

3 kredit

Seminar 

1 kredit

Disertasi

3 kredit

Semester 3

Kursus Wajib

6 kredit

Kursus Elektif                 

6 kredit

Disertasi

3 kredit

 

 

Kemaskini:: 29/07/2019 [jivan]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI SAINS
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696601/6602/6603
0397693237
B1566711355