Prasiswazah | FAKULTI SAINS
» AKADEMIK » Prasiswazah

Prasiswazah

Akademik, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

Tanggungjawab utama Bahagian ini adalah untuk memberi perkhidmatan kepada pentadbiran hal ehwal akademik di Fakulti yang meliputi Kurikulum, Pengambilan dan Kemasukan Pelajar, Pendaftaran, Peperiksaan Akhir, Rekod Pelajar dan Pengurusan Sistem Pengurusan Kualiti dalam talian

Kemaskini:: 05/10/2016

PERKONGSIAN MEDIA

B1614472877