Program Pengajian | FAKULTI SAINS
» AKADEMIK » Prasiswazah » Program Pengajian

Program Pengajian

 
 
    BACELOR SAINS BIOLOGI DENGAN KEPUJIAN
 
 • Pengenalan Program

Program Bacelor Sains Biologi dengan Kepujian (yang dahulunya dikenali sebagai Bacelor Sains Kepujian Major Biologi) adalah satu program pengajian yang mempelajari bidang zoologi....

 

 

 • Struktur Kurikulum

  Kursus yang ditawarkan dalam program ini dibahagikan kepada tiga (3) komponen utama iaitu Kursus Universiti, Kursus Teras dan Kursus Elektif.

   

  Kursus Universiti

  Kursus yang diperuntukkan (mengikut ketetapan Universiti) bagi memastikan pendidikan yang menyeluruh dapat diberikan kepada pelajar. Sebanyak 25 kredit yang merangkumi sembilan (9) kursus dan 2 kredit kursus kokurikulum perlu diambil oleh pelajar. Komponen Kursus Universiti ini terdiri daripada kursus kemanusiaan bagi memupuk nilai murni, etika dan moral serta kursus yang bertujuan membentuk kemahiran komunikasi dan keusahawanan yang penting kepada kemajuan kerjaya pelajar.

   

  Bil.

  Kod Kursus

  Nama Kursus

  Jam Kredit

  1

  SKP2101

  Kenegaraan Malaysia

  3(3+0)

  2

  SKP2203

  Tamadun Islam dan Tamadun Asia /

  2(2+0)

  3

  SKP2204

  Hubungan Etnik

  2(2+0)

  4

  PRT2008

  Pertanian Dan Manusia

  2(2+0)

  5

  MGM3180

  Asas Keusahawanan

  3(2+1)

  6

  BBI2423

  Academic Interaction and Presentation

  3(2+1)

  7

  BBI2424

  Academic Writing

  3(2+1)

  8

  FCE3204

  Kemahiran Berfikir

  2(2+0)

  9

  KOM3403

  Pengucapan Awam

  3(3+0)

  10

  QKXxxxx

  Ko-kurikulum       

  1(0+1)

  11

  QKX2101

  Bakti Siswa

  1(0+1)

  Jumlah Kredit

  25

   

  Kursus Teras

  Kursus yang ditetapkan dalam program untuk mencapai tahap kemahiran yang cukup dalam bidang pengajian biologi.

  Bil.

  Kod Kursus

  Nama Kursus

  Jam Kredit

  1

  BGY3002

  Biologi Sel dan Molekul

  3(2+1)

  2

  CHM3010

  Kimia Fizik dan Tak Organik

  4(3+1)

  3

  CHM3201

  Kimia Organik I

  4(3+1)

  4

  CHM3401

  Kimia Analisis

  3(2+1)

  5

  EMG3001

  Manusia dan Alam Sekitar

  3(3+0)

  6

  BGY3003

  Biologi Perkembangan

  3(2+1)

  7

  BGY3100

  Biologi Mikroorganisma

  3(2+1)

  8

  FSA3000

  Falsafah Sains

  2(2+0)

  9

  PHY2001

  Fizik Am

  4(3+1)

  10

  BGY3004

  Evolusi Biologi

  2(2+0)

   

  11

  BGY3101

  Biodiversiti Mikroorganisma dan Tumbuhan

  4(3+1)

  12

  BGY3103

  Diversiti Tumbuhan

  4(3+1)

  13

  BGY3104

  Diversiti Haiwan

  4(3+1)

  14

  BGY3201

  Struktur dan Fungsi Tumbuhan

  3(2+1)

  15

  BGY3202

  Struktur dan  Fungsi Haiwan

  3(2+1)

  16

  BGY3701

  Biostatistik

  3(2+1)

  17

  BGY3301

  Fisiologi Tumbuhan

  4(3+1)

  18

  BGY3302

  Fisiologi Haiwan

  4(3+1)

  19

  BGY3401

  Ekologi

  3(2+1)

  20

  BGY3501

  Genetik

  4(3+1)

  21

  BGY4902

  Kaedah Penyelidikan dan Kerja Lapangan Biologi

  3(1+2)

   22

  BGY4903

  Latihan Industri

  8(0+8)

  23

  BGY4959

  Disertasi Bacelor

  6(0+6)

    Jumlah Kredit

  64

   

  Kursus Elektif

  Kursus elektif sebanyak 34 kredit yang terdiri daripada elektif teras/bidang biologi (25 kredit), elektif bahasa global (3 kredit) dan elektif terbuka (6 kredit) yang perlu diambil oleh pelajar.

   

  Bil.

  Kod Kursus

  Nama Kursus

  Jam Kredit

  1

  BGY4101

  Mikologi

  4(3+1)

  2

  BGY4102

  Kimotaksonomi Tumbuhan

  4(3+1)

  3

  BGY4103

  Biologi dan Aplikasi Vermin

  3(2+1)

  4

  BGY4105

  Fikologi

  3(2+1)

  5

  BGY4106

  Biologi Organisma Akuatik Komersil

  4(3+1)

  6

  BGY4107

  Biologi dan Propagasi Alga Komersil

  4(3+1)

  7

  BGY4108

  Parasitologi dan Entomologi Kesihatan

  4(3+1)

  8

  BGY4109

  Biosistematik dan Pemuliharaan Tumbuhan Berbiji

  4(3+1)

  9

  BGY4406

  Biologi dan Ekologi Rumput Laut

  4(3+1)

  10

  BGY4001

  Evolusi dan Biologi Perlakuan

  3(2+1)

  11

  BGY4305

  Prinsip dan Kaedah Epidemiologi

  3(3+0)

  12

  BGY4302

  Fisiologi Persekitaran (Tumbuhan)

  3(2+1)

  13

  BGY4303

  Endokrinologi Pembiakan

  3(2+1)

  14

  BGY4304

  Neurotoksikologi Perkembangan

  3(2+1)

  15

  BGY4503

  Biologi Pembiakan Bandingan

  4(3+1)

  16

  BGY4801

  Teknik Pengasingan dan Penulenan dalam Analisis Protein

  3(2+1)

  17

  BGY4401

  Ekologi Hutan Tropika

  4(3+1)

  18

  BGY4402

  Ekologi Hidupan Liar

  4(3+1)

  19

  BGY4403

  Ekotoksikologi

  4(3+1)

  20

  BGY4404

  Limnologi dan Oseanografi

  4(3+1)

  21

  BGY4405

  Bakteriologi dalam Persekitaran

  3(2+1)

  22

  BGY4406

  Biologi dan Ekologi Rumput Laut

  4(3+1)

  23

  BGY4407

  Pengurusan Ekosistem Akuatik

  4(4+0)

  24

  BGY4408

  Limnologi Gunaan

  4(3+1)

  25

  BGY4409

  Pengurusan dan Pemuliharaan Ekosistem Akuatik

  4(3+1)

  26

  BGY4501

  Polimorfisme Genetik

  4(3+1)

  27

  BGY4504

  Genetik Populasi

  4(3+1)

  28

  BGY4505

  Genetik Kuantitatif

  4(3+1)

  29

  BGY4502

  Genetik dan Pembiakbakaan Organisma Akuatik

  4(3+1)

  30

  BGY4503

  Biologi Pembiakan Bandingan

  4(3+1)

  31

  SSK3002

  Teknologi Maklumat dan Penggunaannya

  3(2+1)

  32

  SKM2300

  Pengenalan kepada Multimedia

  3(2+1)

  33

  SSK3100

  Pengaturcaraan Komputer 1

  4(3+1)

  34

   

  Elektif Bahasa

  3

  35

   

  Elektif 1

  3

  36

   

  Elektif 2

  3

   

 
 • Syarat Kemasukan

 

     LEPASAN MATRIKULASI/ASASI

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (2.67) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Biology;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Physics/Chemistry;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran

     

    LEPASAN STPM

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Biology
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Physics/Chemistry;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Mathematics (T)/Further Mathematics.

     

     LEPASAN DIPLOMA

 • Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;
 • Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran

 

 

 • Matlamat Program

Matlamat program (Program Educational Objectives, PEO) Bacelor Sains Biologi dengan Kepujian adalah untuk melahirkan:

i)     ahli biologi yang berpengetahuan tinggi dalam aspek teori dan praktikal serta berdaya saing bagi menerajui bidang berasaskan biologi dalam negara mahupun di peringkat global;

ii)    penyelidik bidang biologi yang berpengetahuan dan berkemahiran penyelidikan bagi tujuan inovasi dan pengajian lanjutan;

iii)   pegawai yang beretika dan berintegriti dalam sesebuah institusi.

 

 

 • PELUANG KERJAYA & LATIHAN INDUSTRI:

Graduan Program ini mempunyai peluang yang luas untuk memilih kerjaya dalam pelbagai bidang samada dalam sektor awam atau swasta yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan bidang biologi. Graduan tidak hanya menguasai teori dan aplikasi bidang biologi tetapi turut ditekankan kepada penguasaan kemahiran insaniah. Peluang kerjaya meliputi:

 • Pegawai Penyelidik
 • Pegawai Sains
 • Eksekutif Makmal (Bio-based)
 • Pegawai Makmal Perubatan
 
 • Yuran pengajian Program

Purata Kos Seorang pelajar setahuan ialah RM20,362.00

Yuran Pengajian Setahun ialah : RM4,335.00

Bantuan kerajaan kepada pelajar setahun ialah RM16,027.00

     
     
      
     
 
     
   
     
     
      
     
     
 
     
 
   
 
     
     
     
     
     
     
      
     
     
     
     
      
     
     
     
     
      
     
     
 
 

 

 

Kemaskini:: 20/06/2017 [nor_lida]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI SAINS
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696601/6602/6603
0397693237
B1566709791