Syarat Kemasukan | FAKULTI SAINS
» AKADEMIK » Prasiswazah » Syarat Kemasukan

Syarat Kemasukan

 

SYARAT KEMASUKAN

PROGRAM BACELOR SAINS BIOLOGI DENGAN KEPUJIAN

 

LEPASAN MATRIKULASI/ASASI

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (2.67) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Biology;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Physics/Chemistry;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran

LEPASAN STPM

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred B- (NGMP 2.67) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Biology
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Physics/Chemistry;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Mathematics (T)/Further Mathematics.

LEPASAN DIPLOMA

 • Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;
 • Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran

 

 

SYARAT KEMASUKAN

PROGRAM BACELOR SAINS FIZIK DENGAN KEPUJIAN

LEPASAN STPM 

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Physics; 
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Mathematics (T)/Further Mathematics dan Biology/Chemistry. 

LEPASAN MATRIKULASI/ASASI

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Physics/Engineering Physics;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam dua (2) daripada mata pelajaran Mathematics; dan Biology/Chemistry/Engineering Chemistry.

LEPASAN DIPLOMA

 • Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;
 • Memiliki Diploma/Sijil Perguruan Kementerian Pendidikan/Pelajaran Malaysia dan mempunyai pengalaman mengajar sekurang-kurangnya tiga (3) tahun;
 • Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Sains.

 

 

SYARAT KEMASUKAN

PROGRAM BACELOR DALAM SAINS BAHAN DENGAN KEPUJIAN

LEPASAN STPM 

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Physics
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Mathematics (T) / Futher Mathematics dan
 • Biology / Chemistry  

 MATRIKULASI/ASASI

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Physics/Engineering Physics;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam dua (2) daripada mata pelajaran Mathematics dan Biology/Chemistry/ Engineering Chemistry

LEPASAN DIPLOMA 

 • Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM
 • Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat Sijil {elajaran Malaysia (SPM) dalam mata pelajaran sains.

 

 

SYARAT KEMASUKAN

PROGRAM BACELOR DALAM SAINS INSTRUMENTASI  DENGAN KEPUJIAN

LEPASAN STPM 

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Physics
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Mathematics (T) / Futher Mathematics dan Biology / Chemistry  

LEPASAN MATRIKULASI/ASASI

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Physics;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam dua (2) daripada mata pelajaran Mathematics dan Biology/Chemistry

LEPASAN DIPLOMA

 • Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM.
 • Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Sains.

 

 

SYARAT KEMASUKAN

PROGRAM BACELOR SAINS KIMIA DENGAN KEPUJIAN

LEPASAN STPM

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Chemistry;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Mathematics (T)/Further Mathematics; dan Biology/Physics.

LEPASAN MATRIKULASI/ASASI

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Chemistry/Engineering Chemistry;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Mathematics; dan Biology/Physics/Engineering Physics.

LEPASAN DIPLOMA

 • Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;
 • Memiliki Diploma/Sijil Perguruan Kementerian Pendidikan/Pelajaran Malaysia dan mempunyai pengalaman mengajar sekurang-kurangnya tiga (3) tahun;
 • Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Sains.

 

SYARAT KEMASUKAN

PROGRAM BACELOR SAINS KIMIA PERINDUSTRIAN DENGAN KEPUJIAN

LEPASAN STPM

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Chemistry;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Mathematics (T)/Further Mathematics; dan Biology/Physics.

LEPASAN MATRIKULASI/ASASI

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Chemistry/Engineering Chemistry;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Mathematics; dan Biology/Physics/Engineering Physics.

LEPASAN DIPLOMA

 • Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM
 • Memiliki Diploma/Sijil Perguruan Kementerian Pendidikan/Pelajaran Malaysia dan mempunyai pengalaman mengajar sekurang-kurangnya tiga (3) tahun;
 • Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Sains.

 

SYARAT KEMASUKAN PROGRAM BACELOR SAINS KIMIA PETROLEUM DENGAN KEPUJIAN

LEPASAN STPM

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Chemistry;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Mathematics (T)/Further Mathematics; dan Biology/Physics.

LEPASAN MATRIKULASI/ASASI

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Chemistry/Engineering Chemistry;
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Mathematics; dan Biology/Physics/Engineering Physics.

LEPASAN DIPLOMA

 • Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM;
 • Memiliki Diploma/Sijil Perguruan Kementerian Pendidikan/Pelajaran Malaysia dan mempunyai pengalaman mengajar sekurang-kurangnya tiga (3) tahun;
 • Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Sains.

 

 

SYARAT KEMASUKAN

PROGRAM BACELOR SAINS MATEMATIK DENGAN KEPUJIAN

LEPASAN STPM

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Mathematics (T)/Further Mathematics
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam dua (2) daripada mata pelajaran Physics; Biology dan Chemistry

LEPASAN MATRIKULASI/ASASI

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Mathematics dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam dua (2) daripada mata pelajaran Physics; Biology dan Chemistry.

LEPASAN DIPLOMA 

 • Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM.
 • Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat SPM dalam mata pelajaran Sains.

 

SYARAT KEMASUKAN

PROGRAM BACELOR SAINS STATISTIK DENGAN KEPUJIAN

LEPASAN STPM

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (NGMP 2.33) pada peringkat STPM dalam mata pelajaran Mathematics (T) / Futher Mathematics dan
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (NGMP 2.00) pada peringkat STPM dalam dua (2) daripada mata pelajaran Biology, Physic dan Chemistry

LEPASAN MATRIKULASI/ASASI

 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C+ (2.33) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam mata pelajaran Mathematics
 • Mendapat sekurang-kurangnya Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam dua (2) daripada mata pelajaran Biology, Physic dan Chemistry

LEPASAN DIPLOMA 

 • Memiliki Diploma dalam bidang yang sesuai atau kelayakan lain yang diiktiraf oleh Senat UPM
 • Mendapat sekurang-kurangnya kepujian pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dalam mata pelajaran sains.

 

 

 

Kalender Akademik

Jadual Waktu Kuliah

 

Kemaskini:: 19/06/2017 [nor_lida]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI SAINS
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696601/6602/6603
0397693237
B1566707647