Sintesis Nanopartikel Hijau Dan Aplikasinya Yang Berpotensi | FAKULTI SAINS
» ARTIKEL » Sintesis Nanopartikel Hijau dan Aplikasinya yang Berpotensi

Sintesis Nanopartikel Hijau dan Aplikasinya yang Berpotensi

Sintesis nanopartikel hijau semakin diiktiraf secara meluas pada masa ini kerana kesederhanaan dan sifat mesra alaminya. Kaedah ini menggunakan ekstrak tumbuhan, khususnya ekstrak daun tumbuhan, yang diketahui mengandungi pelbagai fitokimia seperti terpenoid, flavonoid, polifenol, alkaloid, dan asid karboksilik [1]. Komponen-komponen ini mampu mengurangkan garam logam menjadi nanopartikel logam dan juga bertindak sebagai agen penstabil. Penggunaan ekstrak tumbuhan juga menghapuskan keperluan menggunakan agen pengurangan berbahaya kerana ia menghasilkan kesan sampingan yang lebih sedikit berbanding kaedah kimia atau fizikal. Selain itu, pendekatan ini tidak memakan masa yang lama, dan tumbuhan kebanyakan boleh didapati dengan mudah.
 
Baru-baru ini, banyak penyelidik telah menggunakan proses sintesis hijau untuk penyediaan nanopartikel logam atau oksida logam melalui ekstrak daun tumbuhan untuk meneroka pelbagai aplikasi mereka. Nanopartikel logam (contohnya, perak, titanium, dan emas) dan nanopartikel oksida logam (contohnya, zink oksida, kuprum oksida, dan ferum oksida) telah dilaporkan mempunyai pelbagai aplikasi dari pemangkin hingga aktiviti antimikrob, sensor kimia, penghantaran ubat, peranti optoelektronik, produk farmaseutikal, dan sebagainya [2].
 
Kami telah menjalankan sintesis hijau nanopartikel ferum oksida ((Fe₂O₃ NPs) menggunakan ekstrak daun Murraya koenigii. Nanopartikel yang disintesis telah menunjukkan aktiviti pemangkin yang signifikan dalam fotodegradasi metilena biru (Rajah 1). Hasil ini menunjukkan ferum oksida sebagai calon yang menjanjikan untuk penulenairan air sisa yang tercemar dengan pewarna dari industri tekstil. Dalam kajian lain, filem nipis nanokomposit berdasarkan ekstrak daun moringa oleifera yang mengandungi nanopartikel titanium dioksida (TiO₂ NPs) telah dibangunkan untuk mengesan ion kadmium dalam larutan akues.
 
Filem nipis berpemalar SPR berdasarkan TiOâ‚‚-CNC/Au yang dicadangkan juga menunjukkan pilihan yang baik terhadap ion kadmium berbanding ion zink dan merkuri, seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 2.
 
Rajah 1: Degradasi metilena biru sebagai fungsi masa menggunakan nanopartikel ferum oksida yang disintesis menggunakan ekstrak daun Murraya koenigii
 
Rajah 2: Pilihan filem nipis Au/TiOâ‚‚-CNC terhadap Cd²âº berbanding ion logam berat lain seperti Zn²âº dan Hg²âº dengan kepekatan 1 ppm [3].
 
Rujukan
  1. Priya, K., Naveen, V., Kaur, K., & Sidhu, A. K. (2021). Green synthesis: An eco-friendly route for the synthesis of iron oxide nanoparticles. Frontiers in Nanotechnology, 3, 655062.
  2. Bukhari, A., Ijaz, I., Gilani, E., Nazir, A., Zain, H., Saeed, R., Alarfaji, S. S., Hussain, S., Aftab, R., & Naseer, Y. (2021). Green synthesis of metal and metal oxide nanoparticles using different plants' parts for antimicrobial activity and anticancer activity: A review article. Coatings, 11 (11), 1374.
  3. Nur Alia Sheh Omar, Ramli Irmawati, Yap Wing Fen, Ernee Noryana Muhamad, Faten Bashar Kamal Eddin, Nur Ain Asyiqin Anas, Nur Syahira Md Ramdzan, Nurul Illya Muhamad Fauzi, Mohd Adzir Mahdi (2022). Surface refractive index sensor based on titanium dioxide composite thin film for detection of cadmium ions. Measurement, 187, 110287.
 
Mengenai Penulis
 
Dr. Ernee Noryana Muhamad
Jabatan Kimia
Fakulti Sains, Universiti Putra Malaysia
Bidang Kepakaran: Katalisis Heterogen, Sains Bahan

Tarikh Input: 23/10/2023 | Kemaskini: 23/10/2023 | naszroul

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI SAINS
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696601/6602/6603
0397693237
SWMIAAw:00:29