MASTER FIZIK BAHAN | FAKULTI SAINS
» MASTER FIZIK BAHAN

MASTER FIZIK BAHAN

Master Fizik Bahan adalah program siswazah secara kerja kursus dengan 40 kredit termasuk 6 kredit disertasi (3 kredit untuk setiap semester). Objektif program ini adalah untuk menghasilkan graduan yang berpengetahuan dan mahir dalam fizik bahan. Program ini menawarkan peluang untuk pengajian lanjutan dan perkembangan kerjaya dalam bidang berkaitan. Pilihan kerjaya untuk graduan program ini adalah luas merangkumi sektor kerajaan dan swasta berkaitan dengan fizik bahan. Pengajaran dan pembelajaran adalah berdasarkan pendekatan konvensional dan moden meliputi kuliah, tutorial, kerja amali, projek dan tugasan, kajian kes, seminar, ulasan kritikal dan disertasi. Pelajar boleh menamatkan pengajian program ini dengan tempoh minimum 2 semester dan maksimum 6 semester. Aktiviti pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan pada hujung minggu atau petang hari minggu untuk kemudahan bagi mereka yang mempunyai komitmen kerja.  

Penilaian Kursus

Penilaian adalah berdasarkan penilaian berterusan melalui projek, tugasan, kerja amali, laporan, pembentangan, ujian dan peperiksaan. Penilaian disertasi dilaksanakan pada hujung semester kedua.

 

Syarat Kemasukan

Pelajar Tempatan:

Calon yang memiliki ijazah Sarjana Muda atau Bacelor dalam bidang Fizik atau Sains Bahan dan bidang lain yang berkaitan dengan nilai PNGK sekurang-kurangnya 2.750, atau setara dengannya, seperti mana diterima oleh Senat;

ATAU

 • Calon yang mempunyai ijazah Sarjana Muda atau Bacelor dalam bidang Fizik atau Sains Bahan dan bidang lain yang berkaitan  dengan PNGK sekurang-kurangnya 2.500 sehingga PNGK 2.749, atau setara dengannya boleh diterima tertakluk kepada penilaian dalaman yang ketat oleh Fakulti/Pusat Pengajian/Institut;

ATAU

 • Calon yang mempunyai ijazah Sarjana Muda atau Bacelor dalam bidang Fizik atau Sains Bahan dan bidang lain yang berkaitan dengan PNGK sekurang-kurangnya 2.000 sehingga PNGK 2.499, atau setara dengannya boleh diterima tertakluk kepada penilaian dalaman yang ketat oleh Fakulti/Pusat Pengajian/Institut.

 

 Pelajar Antarabangsa:

 • Calon luar negara mesti mempunyai kelulusan setara seperti di atas, dan mengemukakan dokumen berkaitan untuk pertimbangan Senat.
 • Semua pelajar antarabangsa dari negara di mana Bahasa Inggeris bukan bahasa pengantar perlu memperoleh markah minimum sebanyak 550 dalam TOEFL atau aras 6.0 dalam IELTS.

 

Tawaran Istimewa

(a) Kategori Diskaun A

Penawaran diskaun sebanyak 30% daripada yuran kredit bagi Program Master Fizik Bahan di Jabatan Fizik bagi pelajar yang terdiri daripada salah satu golongan berikut:-

(i) Alumni,

(ii) Anak Alumni,

(iii) Pasangan Alumni,

(iv) Anak Staf UPM (staf tetap),

(v) Pasangan Staf UPM (staf tetap),

(vi) Pesara UPM

(vii) Pasangan pesara UPM

(viii) Anak pesara UPM

(ix) Pendidik di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia tanpa tajaan,

(x) Pendidik di bawah Majlis Amanah Rakyat tanpa tajaan; dan

(xi) Penjawat Awam tanpa tajaan

 

(b) Kategori Diskaun B

(i) Penawaran diskaun sebanyak 10% daripada yuran kredit sekiranya terdapat mana-mana syarikat/organisasi yang mendaftarkan sekurang-kurangnya lima (5) orang staf bagi menyambung pengajian MSKK di Fakulti Sains (FS), Universiti Putra Malaysia (UPM);

(ii) bagi mana-mana individu yang layak menerima kedua dua diskaun di atas, mereka hanya boleh memilih salah satu diskaun sahaja; dan

(iii) penawaran diskaun yuran kredit ini akan disemak semula pada setiap dua (2) tahun.

 

Struktur Kurikulum

Bil.

Kursus

Kredit

1

Kursus teras
(wajib)

28

2

Kursus elektif

12

Jumlah

40

  

Kursus Teras

 • Fizik Bahan Termaju
 • Nanosains dan Nanoteknologi
 • Sifat Elektrik Dan Optik Bahan
 • Kemagnetan Dalam Bahan
 • Kaedah Penyelidikan
 • Seminar
 • Teknik Pencirian Struktur, Komposisi dan Mekanikal Bahan
 • Teknik Pencirian Elektromagnetik dan Terma Bahan
 • Disertasi

 

Kursus Elektif

 • Fizik Filem Tipis
 • Bahan Termaju Untuk Pertanian
 • Fizik Semikonduktor
 • Kemajuan Dalam Keelektromagnetan Gunaan
 • Optoelektronik
 • Kaedah Sinaran Gunaan
 • Fizik Tenaga Diperbaharui

 

 Skema Pengajian

Semester I (21 kredit)

 • Kursus teras     
 • Kursus elektif  
 • Disertasi

 

 • 15 kredit
 • 3 kredit
 • 3 kredit

 

Semester II (19 Kredit)

 • Kursus teras
 • Kursus elektif
 • Seminar
 • Disertasi
 • 6 kredit
 • 9 kredit
 • 1 kredit
 • 3 kredit

 

  

Semester I

Kod Kursus

Nama Kursus

Kredit

PHY5202

Fizik Bahan Termaju

3(3+0)

PHY5205

Nanosains dan Nanoteknologi

3(3+0)

PHY5402

Sifat Elektrik Dan Optik Bahan

3(3+0)

PHY5901

Kaedah Penyelidikan

3(3+0)

PHY5921

Teknik Pencirian Struktur, Komposisi dan Mekanikal Bahan

3(2+1)

PHY5989A

Disertasi

3(0+3)

PHYxxxx

Elektif 1

3(3+0)

Jumlah Kredit

21

 

Semester II

Kod Kursus

Nama Kursus

Kredit

PHY5405

Kemagnetan Dalam Bahan

3(3+0)

PHY5922

Teknik Pencirian Elektromagnetik dan Terma Bahan

3(2+1)

PHY5903

Seminar

1(0+1)

PHY5989B

Disertasi

3(0+3)

PHYxxxx

Elektif 2

3(3+0)

PHYxxxx

Elektif 3

3(3+0)

PHYxxxx

Elektif 4

3(3+0)

Jumlah Kredit

19

 

Yuran Pengajian

Pelajar Tempatan (RM- Ringgit Malaysia)
Semester I RM9,545
Semester II RM8,505
Jumlah RM18,050
Pelajar Antarabangsa (RM – Malaysia Ringgit)
Semester I RM12,800
Semester II RM11,550
Jumlah RM24,350

 

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi:

Fakulti Sains
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor
Malaysia
 
Tel.: +603 9769 6601/6602/6603/6646
Fax: +603 9769 3237
 
 • Brosur program boleh dimuat turun DI SINI
 • Klik DI SINI untuk memohon
 

Kemaskini:: 01/02/2023 [kashfi.shabdin]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI SAINS
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696601/6602/6603
0397693237
SWMIBAT:01:43