Facts & Figures | FACULTY OF SCIENCE
» FACTS & FIGURES

Facts & Figures

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

Bilangan Staf Akademik ( BIOLOGI | FIZIK KIMIA | MATEMATIK )

Bilangan Staf Bukan Akademik ( PEJABAT DEKAN | BIOLOGI | FIZIK | KIMIA | MATEMATIK)

C1596657965