FACTS & FIGURES | FACULTY OF SCIENCE
» FACTS & FIGURES

FACTS & FIGURES

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

Bilangan Staf Akademik ( BIOLOGI | FIZIK KIMIA | MATEMATIK )

Bilangan Staf Bukan Akademik ( PEJABAT DEKAN | BIOLOGI | FIZIK | KIMIA | MATEMATIK)

BUJVRAW:17:12