FAKTA & RAJAH | FAKULTI SAINS
» FAKTA & RAJAH

FAKTA & RAJAH

BAHAGIAN SUMBER MANUSIA

Bilangan Staf Akademik ( BIOLOGI | FIZIK | KIMIA | MATEMATIK )

Bilangan Staf Bukan Akademik ( PEJABAT DEKAN | BIOLOGI | FIZIK | KIMIA | MATEMATIK)

B1615020108