Introduction | FACULTY OF SCIENCE
» FASSA » Introduction

Introduction

Persatuan Mahasiswa Fakulti Sains atau lebih dikenali sebagai FaSSa telah ditubuhkan seawal tahun 2011. Persatuan ini menjadi tonggak kepimpinan mahasiswa melalui 4 buah kelab di bawah Fakulti Sains iaitu Kelab Mahasiswa Biologi, Kelab Mahasiswa Kimia, Kelab Mahasiswa Fizik dan Kelab Mahasiswa Matematik dan Statistik.

FaSSA berperanan dalam menganjurkan aktiviti yang berteraskan bidang akademik dan kokurikulum. Penganjuran aktiviti ini adalah berdasarkan 'Sustainable Development Goals' serta menfokuskan ke arah bidang sains terutamanya berkaitan dengan STEM yang juga merupakan singkatan kepada “Science, Technology, Engineering and Mathematics”.

FaSSA juga menjadi jambatan utama yang menghubungkan pengurusan Fakulti Sains dengan pelajar. Pada sesi 20/21, FaSSA UPM telah menjalankan 9 program secara dalam talian yang melibatkan kelompok mahasiswa dan masyarakat awam. Pada sesi 21/22, FaSSA merancang untuk meningkatkan keterlihatan atau visibility kepada komuniti dengan menganjurkan program di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.

 

 

 

Updated:: 21/03/2023 [adrianaarissya]

MEDIA SHARING

SEE ALSO
BWJZEA4:04:33