SISTEM ICRIS | FAKULTI SAINS
» JARINGAN » SISTEM ICRIS

SISTEM ICRIS

PELAPORAN DALAM SISTEM ICRIS

Pelaporan bagi jaringan industri dan komuniti dikumpul menerusi sukuan tahunan:

  • Sukuan Pertama : bulan Mac
  • Sukuan Kedua : bulan Jun
  • Sukuan Ketiga : bulan September
  • Sukuan Keempat : bulan Disember

 

Analisis dan laporan menggunakan sepenuhnya Sistem Pangkalan Data ICRIS (Sistem Pintar Jaringan Industri & Komuniti).  Pangkalan Data tersebut boleh diakses melalui URL berikut; 


http://www.icris.upm.edu.my/

 

Kemaskini:: 15/05/2017 [khadzamah]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566707482