HOME | FACULTY OF SCIENCE

POST GRADUATE

 

1. ACADEMIC CALENDAR


2. GRADUATE ATTRIBUTE


3. GRADUATE STUDIES RULES


4. STUDENTS AFFAIRS, VISA & PASS


5. STUDENT PORTAL

 

6. STUDY COST AND METHODS OF PAYMENTS

Study Cost for First Semester 2012 / 2013 (September 2012 intake) 


Study Cost for Second Semester 2012 / 2013 (February 2013 intake) onwards


7. OTHERS

 

UNDER GRADUATE

 

PASCA SISWAZAH

 

1. KALENDAR AKADEMIK


2. HASIL PEMBELAJARAN

 

3. PERATURAN PENGAJIAN SISWAZAH


4. HAL EHWAL PELAJAR, VISA DAN PAS


5. PORTAL PELAJAR

 

6. KOS PENGAJIAN DAN KAEDAH PEMBAYARAN

KOS PENGAJIAN UNTUK SEMESTER PERTAMA 2012 / 2013 (KEMASUKAN SEPTEMBER 2012 ) 


KOS PENGAJIAN UNTUK SEMESTER KEDUA 2012 / 2013 (KEMASUKAN FEBRUARI 2013 ) DAN SETERUSNYA


7. LAIN-LAIN

 

PRA SISWAZAH

  1. KALENDAR AKADEMIK

 

 

   2. JADUAL WAKTU KULIAH

 

 

    3. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR

 

    4. BUKU PANDUAN PROGRAM FAKULTI SAINS SESI 2016/2017

 

 

 

 

 

Bagi yang berminat untuk mengetahui maklumat terperinci mengenai Persatuan Alumni UPM, boleh layari Laman Web Rasmi Pusat Alumni di http://www.alumni.upm.edu.my

article
Peranan guru STEM di sebalik pandemik
Meskipun sektor akademik ditutup semasa pandemik Covid-19, fungsi guru tuntas menerangi ilmu tanpa jemu kepada pelajar melalui pengajaran dalam talian. llmu tidak terhenti semasa pandemik, malah ditagih dan ditular oleh masyarakat untuk mengetahui dan mendalami pandemik Covid-19.
Peranan guru STEM di sebalik pandemik
Physics behind Japanese 'floating' train - 'shinkansen'
Physics behind Japanese 'floating' train - 'shinkansen'
Sign On Positive Work Place
Sign On Positive Work Place
More Articles...
news
Fakulti Sains Jalankan Temuduga Pengambilan Pelajar BSDP Secara Maya
Fakulti Sains Jalankan Temuduga Pengambilan Pelajar BSDP Secara Maya
Temuduga atas talian,norma baharu yang perlu dipraktikkan
announcement

Sukacita dimaklumkan bahawa YBhg. Profesor Datin Paduka Naib Canselor telah melantik semula YBrs. Prof. Madya Dr. Muskhazli Mustafa sebagai Ketua, Jabatan Biologi, Fakulti  Sains Universiti Putra Malaysia bagi tempoh satu (1) tahun mulai 1 Julai 2020 hingga 30 Jun 2021.

No quotation.


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

No job vacancy.


FURTHER INFORMATION: SPJOnline

activities
follow us
fb.png
blog.png
C1596656958