BACELOR SAINS KIMIA DENGAN KEPUJIAN | FAKULTI SAINS
» BACELOR SAINS KIMIA DENGAN KEPUJIAN

BACELOR SAINS KIMIA DENGAN KEPUJIAN

 

 

 

 

❶ Pengenalan

Program Bacelor Sains Kimia dengan Kepujian terdiri dari bidang kimia tradisional seperti kimia fizikal, kimia analitikal, kimia organik dan kimia tak organik. Pengetahuan dan kemahiran dipertingkatkan lagi dengan kursus kimia kontemporari seperti kimia polimer, kinetik kimia, termodinamik kimia dan kimia pengkomputeran. Untuk memperkayakan pengalaman, pelajar dikehendaki memilih kursus pilihan dari bidang kimia alam sekitar, kimia makanan, atau kimia yang digunakan. Contoh-contoh kursus elektif yang ditawarkan ialah Kimia Perindustrian, Katalisis, Bioproses Makanan, Kimia dan Analisis Komponen Makro Makanan, Penilaian Impak Alam Sekitar, dan Kimia Marin.

❷ Struktur Kurikulum

     Skema pengajian

❸ Syarat Kemasukan

❹ Matlamat Program

❺ Peluang Kerjaya

❻ Pengiktirafan Program

❼ Maklumat Lanjut

 

Kemaskini:: 18/10/2020 [mohd_farid]

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI SAINS
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696601/6602/6603
0397693237
SWMIAA:00:39