HOME | FACULTY OF SCIENCE

POST GRADUATE

 

1. ACADEMIC CALENDAR


2. GRADUATE ATTRIBUTE


3. GRADUATE STUDIES RULES


4. STUDENTS AFFAIRS, VISA & PASS


5. STUDENT PORTAL

 

6. STUDY COST AND METHODS OF PAYMENTS

Study Cost for First Semester 2012 / 2013 (September 2012 intake) 


Study Cost for Second Semester 2012 / 2013 (February 2013 intake) onwards


7. OTHERS

 

UNDER GRADUATE

 

PASCA SISWAZAH

 

1. KALENDAR AKADEMIK


2. HASIL PEMBELAJARAN

 

3. PERATURAN PENGAJIAN SISWAZAH


4. HAL EHWAL PELAJAR, VISA DAN PAS


5. PORTAL PELAJAR

 

6. KOS PENGAJIAN DAN KAEDAH PEMBAYARAN

KOS PENGAJIAN UNTUK SEMESTER PERTAMA 2012 / 2013 (KEMASUKAN SEPTEMBER 2012 ) 


KOS PENGAJIAN UNTUK SEMESTER KEDUA 2012 / 2013 (KEMASUKAN FEBRUARI 2013 ) DAN SETERUSNYA


7. LAIN-LAIN

 

PRA SISWAZAH

  1. KALENDAR AKADEMIK

 

 

   2. JADUAL WAKTU KULIAH

 

 

    3. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR

 

    4. BUKU PANDUAN PROGRAM FAKULTI SAINS SESI 2016/2017

 

 

 

 

 

Bagi yang berminat untuk mengetahui maklumat terperinci mengenai Persatuan Alumni UPM, boleh layari Laman Web Rasmi Pusat Alumni di http://www.alumni.upm.edu.my

article
KRITIS, KOLABORATIF DAN KREATIF
Kedatangan pandemik Covid-19 yang mengejutkan di seluruh dunia merubah sistem pendidikan di seluruh negara
KRITIS, KOLABORATIF DAN KREATIF
Peranan guru STEM di sebalik pandemik
Peranan guru STEM di sebalik pandemik
Physics behind Japanese 'floating' train - 'shinkansen'
Physics behind Japanese 'floating' train - 'shinkansen'
More Articles...
news
Dekan Sampaikan Amanat Kepada Staf Kumpulan Pelaksana dan Staf Kumpulan Pengurusan & Profesional (Bukan Akademik)
Dekan Sampaikan Amanat Kepada Staf Kumpulan Pelaksana dan Staf Kumpulan Pengurusan & Profesional (Bukan Akademik)
Seiring dengan amalan normal baharu ini, satu perjumpaan buat julung kalinya diadakan secara maya antara Dekan Fakulti Sains, UPM Prof. Dr. Mohd Basyaruddin Abdul Rahman dengan staf pelaksana dan staf pengurusan (bukan akademik) yang telah diadakan pada 3 Mac 2021 menggunakan platform Google Meet.
announcement
No quotation.


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

No job vacancy.


FURTHER INFORMATION: SPJOnline

activities
follow us
fb.png
blog.png
BVMPVZj:21:25