HOME | FACULTY OF SCIENCE

POST GRADUATE

 

1. ACADEMIC CALENDAR


2. GRADUATE ATTRIBUTE


3. GRADUATE STUDIES RULES


4. STUDENTS AFFAIRS, VISA & PASS


5. STUDENT PORTAL

 

6. STUDY COST AND METHODS OF PAYMENTS

Study Cost for First Semester 2012 / 2013 (September 2012 intake) 


Study Cost for Second Semester 2012 / 2013 (February 2013 intake) onwards


7. OTHERS

 

UNDER GRADUATE

 

PASCA SISWAZAH

 

1. KALENDAR AKADEMIK


2. HASIL PEMBELAJARAN

 

3. PERATURAN PENGAJIAN SISWAZAH


4. HAL EHWAL PELAJAR, VISA DAN PAS


5. PORTAL PELAJAR

 

6. KOS PENGAJIAN DAN KAEDAH PEMBAYARAN

KOS PENGAJIAN UNTUK SEMESTER PERTAMA 2012 / 2013 (KEMASUKAN SEPTEMBER 2012 ) 


KOS PENGAJIAN UNTUK SEMESTER KEDUA 2012 / 2013 (KEMASUKAN FEBRUARI 2013 ) DAN SETERUSNYA


7. LAIN-LAIN

 

PRA SISWAZAH

  1. KALENDAR AKADEMIK

 

 

   2. JADUAL WAKTU KULIAH

 

 

    3. JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR

 

    4. BUKU PANDUAN PROGRAM FAKULTI SAINS SESI 2016/2017

 

 

 

 

 

Bagi yang berminat untuk mengetahui maklumat terperinci mengenai Persatuan Alumni UPM, boleh layari Laman Web Rasmi Pusat Alumni di http://www.alumni.upm.edu.my

article
KRITIS, KOLABORATIF DAN KREATIF
Kedatangan pandemik Covid-19 yang mengejutkan di seluruh dunia merubah sistem pendidikan di seluruh negara
KRITIS, KOLABORATIF DAN KREATIF
Peranan guru STEM di sebalik pandemik
Peranan guru STEM di sebalik pandemik
Physics behind Japanese 'floating' train - 'shinkansen'
Physics behind Japanese 'floating' train - 'shinkansen'
More Articles...
news
'Mind Reset: Fun at Work' tangani masalah tekanan di kalangan staf
'Mind Reset: Fun at Work' tangani masalah tekanan di kalangan staf
Cabaran bekerja dari rumah susulan pandemic COVID-19 terus dirasai oleh semua lapisan masyarakat sehingga boleh menimbulkan tekanan perasaan dan gangguan mental sekiranya tidak ditangani dengan baik. Justeru itu, Fakulti Sains mengambil inisiatif menganjurkan program bual bicara santai bertajuk ‘Mind Reset: Fun at Work’ yang telah diadakan pada 28 Mei 2021 yang disampaikan oleh YM Dr. Raja Kamariah Raja Mohd Khalid,Pengarah Bahagian Bimbingan Kaunseling, Jabatan Pembangunan Wanita, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat secara atas talian (ZOOM).
announcement
No quotation.


FURTHER INFORMATION: http://etender.upm.edu.my

No job vacancy.


FURTHER INFORMATION: eJOBS

activities
follow us
fb.png
blog.png
BVMfMxa:12:49