Industri | FAKULTI SAINS
» JARINGAN » Industri

Industri

Rantaian kerjasama universiti dan industri akan mempercepatkan tranformasi keilmuan dan idea-idea inovatif kepada usaha pengkomersilan. Industri akan mendapat manfaat dari hasil penyelidikan dan perundingan dalam bentuk pengkomersilan produk penyelidikan, inovasi dan kepakaran warga UPM.

UPM telah menjalin hubungan dengan rakan industri yang berpotensi dalam usaha untuk mempergiat kerjasama strategik bersama UPM. Jalinan hubungan tersebut telah membuka peluang bagi pelaksanaan program pembangunan pelajar, latihan industri pelajar, ceramah/peluang kerjaya, kerja perundingan, projek penyelidikan kontrak dan lain-lain yang memberi nilai tambah kepada kerjasama UPM dan industri.

 

 

Maklumat lanjut tentang aktiviti jaringan Universiti sila klik Pusat Perhubungan dan Jaringan Industri

Kemaskini:: 17/05/2017 [khadzamah]

PERKONGSIAN MEDIA

B1566707457