Pengenalan | FAKULTI SAINS
» AKADEMIK » Prasiswazah » Pengenalan

Pengenalan

http://k13.upm.edu.my/mengenai_kami/mengenai_kami/sejarah_kolej-1980
 
Akademik, Hal Ehwal Pelajar dan Alumni

Tanggungjawab utama Bahagian ini adalah untuk memberi perkhidmatan kepada pentadbiran hal ehwal akademik di Fakulti yang meliputi Kurikulum, Pengambilan dan Kemasukan Pelajar, Pendaftaran, Peperiksaan Akhir, Rekod Pelajar dan Pengurusan Sistem Pengurusan Kualiti dalam talian

 

Fungsi Bahagian Akademik

  1. Untuk merangka penjadualan bersepadu yang sesuai bagi kursus dan peperiksaan untuk Ijazah Sarjana Muda program Bacelor Sains (Kepujian) dan Bacelor Sains Dengan Pendidikan.
  2. Untuk melengkap dan mengukuhkan pendaftaran kursus berdasarkan kurikulum dan skema pengajian supaya pendaftaran kursus dilaksanakan berdasarkan Akta Universiti dan Kolej (Perkara Akademik) 2003.
  3. Bagi melaksanakan sistem kawalan yang berkesan dalam program Bacelor Sains (Kepujian) dan Bacelor Sains Dengan Pendidikan, yang merangkumi pembangunan dan kajian semula program, pelantikan penilai dan pemeriksa luar dan pelantikan Jawatankuasa Penasihat.
  4. Untuk meningkatkan kemudahan pengajaran dan pembelajaran di dewan kuliah dari segi infrastruktur moden untuk pembelajaran yang kondusif.
  5. Untuk meningkatkan kualiti perkhidmatan melalui pelaksanaan MS ISO 9001:2015 serta meningkatkan kesedaran dan profesionalisme dari aspek akauntabiliti, produktiviti dan prestasi.
  6. Bagi mempertingkat dan mengukuhkan prosedur pengendalian peperiksaan akhir untuk memastikan penilaian berterusan yang berkesan, sistematik dan telus.

 
<< Kembali ke Menu Utama Prasiswazah


 

 

Kemaskini:: 04/08/2017

PERKONGSIAN MEDIA

FAKULTI SAINS
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696601/6602/6603
0397693237
B1566710560