Curriculum Structure | FACULTY OF SCIENCE
» ACADEMIC » Undergraduates » Curriculum Structure

Curriculum Structure

JABATAN BIOLOGI

BACELOR SAINS BIOLOGI DENGAN KEPUJIAN

STRUKTUR KURIKULUM

Kursus yang ditawarkan dalam program ini dibahagikan kepada tiga (3) komponen utama iaitu Kursus Universiti, Kursus Teras dan Kursus Elektif.

 

Kursus Universiti

Kursus yang diperuntukkan (mengikut ketetapan Universiti) bagi memastikan pendidikan yang menyeluruh dapat diberikan kepada pelajar. Sebanyak 25 kredit yang merangkumi sembilan (9) kursus dan 2 kredit kursus kokurikulum perlu diambil oleh pelajar. Komponen Kursus Universiti ini terdiri daripada kursus kemanusiaan bagi memupuk nilai murni, etika dan moral serta kursus yang bertujuan membentuk kemahiran komunikasi dan keusahawanan yang penting kepada kemajuan kerjaya pelajar.

 

Kursus Universiti

Bil.

Kod Kursus

Nama Kursus

Jam Kredit

1

SKP2101

Kenegaraan Malaysia

3(3+0)

2

SKP2203

Tamadun Islam dan Tamadun Asia /

2(2+0)

3

SKP2204

Hubungan Etnik

2(2+0)

4

PRT2008

Pertanian Dan Manusia

2(2+0)

5

MGM3180

Asas Keusahawanan

3(2+1)

6

BBI2423

Academic Interaction and Presentation

3(2+1)

7

BBI2424

Academic Writing

3(2+1)

8

FCE3204

Kemahiran Berfikir

2(2+0)

9

KOM3403

Pengucapan Awam

3(3+0)

10

QKXxxxx

Ko-kurikulum       

1(0+1)

11

QKX2101

Bakti Siswa

1(0+1)

Jumlah Kredit

25

 

Kursus Teras

Kursus yang ditetapkan dalam program untuk mencapai tahap kemahiran yang cukup dalam bidang pengajian biologi.

 

Kursus Teras

Bil.

Kod Kursus

Nama Kursus

Jam Kredit

1

BGY3002

Biologi Sel dan Molekul

3(2+1)

2

CHM3010

Kimia Fizik dan Tak Organik

4(3+1)

3

CHM3201

Kimia Organik I

4(3+1)

4

CHM3401

Kimia Analisis

3(2+1)

5

EMG3001

Manusia dan Alam Sekitar

3(3+0)

6

BGY3003

Biologi Perkembangan

3(2+1)

7

BGY3100

Biologi Mikroorganisma

3(2+1)

8

FSA3000

Falsafah Sains

2(2+0)

9

PHY2001

Fizik Am

4(3+1)

10

BGY3004

Evolusi Biologi

2(2+0)

11

BGY3101

Biodiversiti Mikroorganisma dan Tumbuhan

4(3+1)

12

BGY3103

Diversiti Tumbuhan

4(3+1)

13

BGY3104

Diversiti Haiwan

4(3+1)

14

BGY3201

Struktur dan Fungsi Tumbuhan

3(2+1)

15

BGY3202

Struktur dan  Fungsi Haiwan

3(2+1)

16

BGY3701

Biostatistik

3(2+1)

17

BGY3301

Fisiologi Tumbuhan

4(3+1)

18

BGY3302

Fisiologi Haiwan

4(3+1)

19

BGY3401

Ekologi

3(2+1)

20

BGY3501

Genetik

4(3+1)

21

BGY4902

Kaedah Penyelidikan dan Kerja Lapangan Biologi

3(1+2)

 

22

BGY4903

Latihan Industri

8(0+8)

23

BGY4959

Disertasi Bacelor

6(0+6)

  Jumlah Kredit

64

 

Kursus Elektif

Kursus elektif sebanyak 34 kredit yang terdiri daripada elektif teras/bidang biologi (25 kredit), elektif bahasa global (3 kredit) dan elektif terbuka (6 kredit) yang perlu diambil oleh pelajar.

 

Kursus Elektif

Bil.

Kod Kursus

Nama Kursus

Jam Kredit

 

Elektif Teras/Jabatan; 25 kredit berbanding 20 kredit sebelumnya)

1

BGY4101

Mikologi

4(3+1)

2

BGY4102

Kimotaksonomi Tumbuhan

4(3+1)

3

BGY4103

Biologi dan Aplikasi Vermin

3(2+1)

4

BGY4105

Fikologi

3(2+1)

5

BGY4106

Biologi Organisma Akuatik Komersil

4(3+1)

6

BGY4107

Biologi dan Propagasi Alga Komersil

4(3+1)

7

BGY4108

Parasitologi dan Entomologi Kesihatan

4(3+1)

8

BGY4109

Biosistematik dan Pemuliharaan Tumbuhan Berbiji

4(3+1)

9

BGY4406

Biologi dan Ekologi Rumput Laut

4(3+1)

10

BGY4001

Evolusi dan Biologi Perlakuan

3(2+1)

11

BGY4305

Prinsip dan Kaedah Epidemiologi

3(3+0)

12

BGY4302

Fisiologi Persekitaran (Tumbuhan)

3(2+1)

13

BGY4303

Endokrinologi Pembiakan

3(2+1)

14

BGY4304

Neurotoksikologi Perkembangan

3(2+1)

15

BGY4503

Biologi Pembiakan Bandingan

4(3+1)

16

BGY4801

Teknik Pengasingan dan Penulenan dalam Analisis Protein

3(2+1)

17

BGY4401

Ekologi Hutan Tropika

4(3+1)

18

BGY4402

Ekologi Hidupan Liar

4(3+1)

19

BGY4403

Ekotoksikologi

4(3+1)

20

BGY4404

Limnologi dan Oseanografi

4(3+1)

21

BGY4405

Bakteriologi dalam Persekitaran

3(2+1)

22

BGY4406

Biologi dan Ekologi Rumput Laut

4(3+1)

23

BGY4407

Pengurusan Ekosistem Akuatik

4(4+0)

24

BGY4408

Limnologi Gunaan

4(3+1)

25

BGY4409

Pengurusan dan Pemuliharaan Ekosistem Akuatik

4(3+1)

26

BGY4501

Polimorfisme Genetik

4(3+1)

27

BGY4504

Genetik Populasi

4(3+1)

28

BGY4505

Genetik Kuantitatif

4(3+1)

29

BGY4502

Genetik dan Pembiakbakaan Organisma Akuatik

4(3+1)

30

BGY4503

Biologi Pembiakan Bandingan

4(3+1)

 

 

Kursus Elektif Teknologi Maklumat (digugurkan berbanding 6 kredit sebelumnya

 

1

SSK3002

Teknologi Maklumat dan Penggunaannya

3(2+1)

2

SKM2300

Pengenalan kepada Multimedia

3(2+1)

3

SSK3100

Pengaturcaraan Komputer 1

4(3+1)

 

 

1

 

Elektif Bahasa

3

 

 

1

 

Elektif 1

3

2

 

Elektif 2

3

Jumlah Kredit

34

JABATAN FIZIK

Bagi maklumat Struktur Kurikulum di Jabatan Fizik, sila klik DI SINI.

JABATAN KIMIA

JABATAN MATEMATIK DAN STATISTIK

 

Updated:: 12/10/2022 [nashrin]

MEDIA SHARING

FACULTY OF SCIENCE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696601/6602/6603
0397693237
BWKDFA~