Pejabat Ketua Jabatan | FACULTY OF SCIENCE
» DEPARTMENT » Physics » Pejabat Ketua Jabatan

Pejabat Ketua Jabatan

 

HEAD OF DEPARTMENT
Suriati Binti Paiman (Prof. Madya Dr.)
B.Sc. (UTM), M.Sc. (UTM), Ph.D. (ANU, Australia)
Kepakaran: Pertumbuhan Hablur, Bahan Berstruktur Nano Pengalir Separa, Bahan Nano, Filem Nipis, Aplikasi Optoelektronik

Tel: +603-97696661
E-mel: suriati@upm.edu.my
Web | Google Scholar | ResearchGate | Wizards of Science 
CV: [Profil]
   
HEAD OF DEPARTMENT ASSISTANT
   

RESEARCH AND POST GRADUATE

Raba'ah Syahidah Azis (Prof. Madya. Dr.)
B.Sc. (UPM), M.Sc. (UPM), Ph.D. (Warwick, UK)
Kepakaran: Seramik, Bahan Magnet, Resonans Magnet Nuklear

Tel: +603-97696666
E-mel: rabaah@upm.edu.my
Google Scholar | ResearchGate | Wizards of Science
CV: [Profil]

 

 

PEMBANGUNAN DAN JARINGAN

Mohd Mustafa Awang Kechik (Prof. Madya Dr.) 
B.Sc. (UPM), M.Sc. (UKM), Ph.D. (Birmingham, UK)
Kepakaran: Superkonduktor

Tel: +603 9769 6671
E-mel: mmak@upm.edu.my
Web |Google Scholar | ResearchGate | Wizards of Science
CV: [Profil]

ACADEMIC, HEP DAN ALUMNI

Yap Wing Fen (Prof. Madya Dr.) 
B.Sc. (UPM), Ph.D. (UPM)
Kepakaran: Sensor Optik Berasaskan Teknik Resonans Plasmon, Kajian Optik Terhadap Bahan Komposit Seramik Kaca, Sifat Optik Filem Nipis Komposit Nano, Literasi Fizik, Simulasi & Multimedia

Tel: +603-97696689
E-mel: yapwingfen@upm.edu.my
Google Scholar | ResearchGate | Wizards of Science
CV: [Profil]

   
GENERAL OFFICE OF DEPARTMENT
EXECUTIVE OFFICER (PE-4)
Hassrianafazilla Sapri (Dr.)
Tel: 03-97696646
E-mel: hassrianafazilla@upm.edu.my
GENERAL ASSISTANT
Asrul Nizam Saari (En.)
Tel: +603 97696647
E-mel: asrulnizam@upm.edu.my

 

Updated:: 09/03/2023 [nashrin]

MEDIA SHARING

FACULTY OF SCIENCE
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696601/6602/6603
0397696601/6602/6603
0397693237
BWFeJAK~