DOKUMEN | FAKULTI SAINS
» DOKUMEN

DOKUMEN

KLUSTER PENYELIDIKAN
1
Sains Gunaan Dan Kejuruteraan
2
Perhutanan dan Biodiversiti
3
Sains Halal dan Pengurusan
4
Sains Bahan dan Teknologi
5
Sains Matematik dan Teknologi
6
Biosistem dan Bioteknologi

BORANG PENGGUNAAN KEMUDAHAN PENYELIDKAN JABATAN FIZIK
7
Borang Analisa Atomic Force Microscopy (AFM)
8
Borang Analisa DMA
9
Borang Analisa XRF
10
Borang Analisa Stylus Profilometer
11
Borang Analisa ESR
12
Borang Analisa LFA
13
Borang Analisa PL
14
Borang Analisa UV VIS
15
Borang Analisa VSM
16
Borang Analisa ACS
17
Borang Analisa 4 Point Probe
18
Borang Analisa DC RF Magnetron Sputtering System
19
Borang Analisa XRD

BORANG PERMOHONAN ANALISIS PERALATAN (JABATAN KIMIA)
20
Borang Permohonan Analysis BET
21
Borang Permohonan Analisis FTIR
22
Borang Permohonan Analisis CHNS
23
Borang Permohonan Analisis GC
24
Borang Permohonan Analisis GCMS
25
Borang Permohonan Analisis NMR
26
Borang Permohonan Analisis Terma
27
Borang Permohonan Analisis XRD Powder
28
Borang Permohonan Analisis AAS
29
BORNG ANALISIS RHEOMETER
30
Borang Analisis FRANZ
31
Kebenaran Penggunaan Peralatan
32
Borang Permohonan Analisis ICP
33
Borang Permohonan Analisis Single Crystal XRD
34
Daftar Pengguna XRD6000

KEBENARAN AKSES MAKMAL
35
Borang Kebenaran Bekerja Selepas Waktu Pejabat

PHOTOBOOK FIZIK
36
Photobook Fizik

PHOTOBOOK JABATAN KIMIA
37
REAKTIF 2012
38
REAKTIF 2011

AUDIT SWAAKREDITASI
39
AUDIT SWAAKREDITASI

TAKWIM LATIHAN
40
Takwim Latihan 2017
41
TAKWIM LATIHAN 2018
42
TAKWIM AKTIVITI FAKULTI SAINS 2019
43
TAKWIM LATIHAN 2019

E-BOOK PANDUAN PROGRAM SESI 2015/2016
44
BUKU PANDUAN PROGRAM

JARINGAN
45
Manual Sistem ICRIS
46
Definisi Industri
47
Kategori Projek Jaringan
48
MOU/MOA

LAPORAN PIAGAM PELANGGAN BULAN JUN 2017
49
JUN 2017

eBook
50
FSC E book 1st volume -chemistry26122017
51
eBook Maths Vol.1
52
FSC E-Book Mathematics Vol.2
53
E-Book Physics FSC2017

DOKUMEN JABATAN MATEMATIK
54
STRUKTUR KURIKULUM BACELOR MATEMATIK
55
STRUKTUR KURIKULUM BACELOR STATISTIK
56
SKEMA PENGAJIAN BACELOR STATISTIK
57
SKEMA PENGAJIAN BACELOR MATEMATIK

PIAGAM
58
PIAGAM PELANGGAN PRASISWAZAH
59
PIAGAM PELANGGAN PASCASISWAZAH
60
PIAGAM PELANGGAN P & I

MyMOF 2018
61
Maklumat MyMOF 2018
62
MyMOF Workshop

PERUTUSAN DEKAN
63
PERUTUSAN DEKAN 2019

BAHAGIAN SISWAZAH DAN PENYELIDIKAN
64
BROCHURE POSTGRADUATE STUDY
65
DISCOVER POSTGRADUATE PROGRAMME
FAKULTI SAINS
Universiti Putra Malaysia
43400 UPM Serdang
Selangor Darul Ehsan
0397696601/6602/6603
0397693237
B1566707415